เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ.docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ
zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส
xls
ฟอร์มรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ.xls
ฟอร์มรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
pdf
ใบแจ้งซ่อม (UPDATE 5-4-2564).pdf
ใบแจ้งซ่อม (UPDATE 31-03-2564)
pdf
ขอเบิกเงินสวัสดิการ.pdf
ขอเบิกเงินสวัสดิการ
pdf
ใบขอย้าย.pdf
ใบขอย้าย
zip
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน.zip
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564.rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564
zip
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63-27-8-63.zip.zip
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63-27-8-63.zip
doc
แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ.doc
แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ
docx
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน.docx
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
pdf
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักในอาคารบ้านพัก.pdf
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักในอาคารบ้านพักของโรงพยาบาล
xls
ขออนุมัติไปราชการ.xls
ขออนุมัติไปราชการ
xls
แบบฟอร์ม เสนอแผนปฏิบัติการ.xls
แบบฟอร์ม เสนอแผนปฏิบัติการ
xlsx
แบบฟอร์ม เสนอแผนคำของบค่าเสื่อม.xlsx
แบบฟอร์ม เสนอแผนคำของบค่าเสื่อม
doc
แบบฟอร์ม เสนอโครงการ.doc
แบบฟอร์ม เสนอโครงการ
docx
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ งบ กยผ..docx
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ งบ กยผ.
doc
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ CIPP MODEL.doc
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ CIPP MODEL
doc
แบบฟอร์ม คำขอปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ edit.doc
แบบฟอร์ม คำขอปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ edit
doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานโครงการ.doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานโครงการ
^