เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Contact Usโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ที่อยู่: 545 หมู่ที 9 บ้านหนองน้ำเค็ม ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล เด่นชัย อำเภอเด่นชัย แพร่ 54110
โทรศัพท์: 054-613-134
โทรสาร : 054-613-195
FACEBOOK: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โรงพยาบาลคุณธรรม

ติดต่อผู้ดูแล
โทรศัพท์ฝ่ายIT: 054-613-134 ต่อ 170
E-mail : denchai.it11452@gmail.com
^