เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

docx
เรื่องเล่า คิดจะให้ใจ รพร.เด่นชัย.docx
เรื่องเล่า คิดจะให้ใจ รพร.เด่นชัย
pdf
เด่นชัยหัวใจเพชร 2557.pdf
เด่นชัยหัวใจเพชร 2557
docx
วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรา.docx
วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
docx
รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวา.docx
รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวานตำบลปงป่าหวาย
docx
วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไ.docx
วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลห้วยไร่
docx
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบ.docx
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบบสะอาดเป็นครั้งคราว(CIC)
zip
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี59 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ F2 ป.zip
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี59 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ F2 ปี 59
zip
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2558 แต่ละฝ่ายงาน1.zip
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2558 แต่ละฝ่ายงาน1
zip
รายงานประจำปี 2557 เด่นชัย.zip
รายงานประจำปี 2557 เด่นชัย
zip
คู่มือ KPI tamp-MOU-58.zip
คู่มือ KPI tamp-MOU-58
pdf
แผนปฏิบัติ CUP ปี58.pdf
แผนปฏิบัติ CUP ปี58
zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ป.zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ปี 57-เสนอสรพ.หน้า website
zip
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารพร.เด่นชัย ปี57-60เสนอสรพ.หน้า.zip
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารพร.เด่นชัย ปี57-60เสนอสรพ.หน้า Website
zip
แบบฟอรม์โครงการปี58รพร.เด่นชัย18-2-58.zip
แบบฟอรม์โครงการปี58รพร.เด่นชัย18-2-58
zip
แบบฟอรม์โครงการปี58.zip
แบบฟอรม์โครงการปี58
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
zip
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแผนงบลงทุน ปี58.zip
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแผนงบลงทุน ปี58
pdf
หนังสืออนุมัติโครงการประชุมยุพราชครั้งที่ 18.pdf
หนังสืออนุมัติโครงการประชุมยุพราชครั้งที่ 18
zip
รายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิชาการยุพร.zip
รายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิชาการยุพราช
zip
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 57 ฝ่ายต่าง ๆ.zip
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 57 ฝ่ายต่าง ๆ
^