เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

zip
แบบฟอร์มแผนคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประ.zip
แบบฟอร์มแผนคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ2561-2565
docx
ประสิทธิผลของการใช้แบบบริบาลมาตรฐานช่วยเด็กเล็กให้.docx
ประสิทธิผลของการใช้แบบบริบาลมาตรฐานช่วยเด็กเล็กให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
docx
เรื่องเล่า คิดจะให้ใจ รพร.เด่นชัย.docx
เรื่องเล่า คิดจะให้ใจ รพร.เด่นชัย
docx
วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรา.docx
วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
docx
รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวา.docx
รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวานตำบลปงป่าหวาย
docx
วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไ.docx
วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลห้วยไร่
docx
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบ.docx
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบบสะอาดเป็นครั้งคราว(CIC)
zip
คู่มือ KPI tamp-MOU-58.zip
คู่มือ KPI tamp-MOU-58
pdf
แผนปฏิบัติ CUP ปี58.pdf
แผนปฏิบัติ CUP ปี58
zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ป.zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ปี 57-เสนอสรพ.หน้า website
pdf
หนังสืออนุมัติโครงการประชุมยุพราชครั้งที่ 18.pdf
หนังสืออนุมัติโครงการประชุมยุพราชครั้งที่ 18
zip
รายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิชาการยุพร.zip
รายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิชาการยุพราช
pdf
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับอำเภอ.pdf
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับอำเภอ
pdf
สอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
สอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
doc
การทำแผลและเย็บแผล.doc
การทำแผลและเย็บแผล
zip
DC.zip
DC
docx
Osteoporosis.docx
Osteoporosis
pdf
แบบขอใช้ห้องประชุม.pdf
แบบขอใช้ห้องประชุม
pdf
หนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ การปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ การปฏิบัติงาน
pdf
บันทึกข้อความ.pdf
บันทึกข้อความ
^