เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

zip
งบเสื่อมปี 60.zip
งบเสื่อมปี 60
doc
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP MODEL.doc
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP MODEL
doc
วิธีลง Noet ค้างชำระ Hosxp.doc
วิธีลง Noet ค้างชำระ Hosxp
zip
แบบฟอร์มแผนคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประ.zip
แบบฟอร์มแผนคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ2561-2565
zip
แบบฟอร์มขออนมุัติแผนงบลงทุน ปี 59 ฉบับปรับปรุง ณ 3.zip
แบบฟอร์มขออนมุัติแผนงบลงทุน ปี 59 ฉบับปรับปรุง ณ 3 มีนาคม 59
zip
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน-แผนงานโครงการ ปี2559.zip
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน-แผนงานโครงการ ปี2559
docx
ประสิทธิผลของการใช้แบบบริบาลมาตรฐานช่วยเด็กเล็กให้.docx
ประสิทธิผลของการใช้แบบบริบาลมาตรฐานช่วยเด็กเล็กให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
docx
เรื่องเล่า คิดจะให้ใจ รพร.เด่นชัย.docx
เรื่องเล่า คิดจะให้ใจ รพร.เด่นชัย
pdf
เด่นชัยหัวใจเพชร 2557.pdf
เด่นชัยหัวใจเพชร 2557
docx
วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรา.docx
วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
docx
รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวา.docx
รูปแบบการมีส่วนร่วมของจิตอาสาดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวานตำบลปงป่าหวาย
docx
วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไ.docx
วิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตำบลห้วยไร่
docx
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบ.docx
การพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลในการสวนปัสสาวะแบบสะอาดเป็นครั้งคราว(CIC)
zip
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี59 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ F2 ป.zip
แบบฟอร์มแผนงบลงทุน ปี59 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ F2 ปี 59
zip
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2558 แต่ละฝ่ายงาน1.zip
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2558 แต่ละฝ่ายงาน1
zip
รายงานประจำปี 2557 เด่นชัย.zip
รายงานประจำปี 2557 เด่นชัย
zip
คู่มือ KPI tamp-MOU-58.zip
คู่มือ KPI tamp-MOU-58
pdf
แผนปฏิบัติ CUP ปี58.pdf
แผนปฏิบัติ CUP ปี58
zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ป.zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ปี 57-เสนอสรพ.หน้า website
zip
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารพร.เด่นชัย ปี57-60เสนอสรพ.หน้า.zip
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารพร.เด่นชัย ปี57-60เสนอสรพ.หน้า Website
^