เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

EB16 ข้อ6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ แสดงระบบการตอบสนอง

ผู้เขียน : piyatad
โพสต์เมื่อ : 13 มี.ค. 2563
ป้ายกำกับ : ITA EB16

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^