เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานขับรถยนต์

27 ก.ค. 2565 0 119

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(งานทันตกรรม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(งานทันตกรรม)

13 มิ.ย. 2565 0 174

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(งานทันตกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานบริการ (งานผลิตสมุนไพร)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานบริการ (งานผลิตสมุนไพร)

10 มิ.ย. 2565 0 212

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานบริการ (งานผลิตสมุนไพร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

27 พ.ค. 2565 0 210

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง พนักงานบริการ

11 มี.ค. 2565 0 236

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศผลสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

27 ธ.ค. 2564 0 256

ประกาศผลสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

^