เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุุคลลเข้ารับการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุุคลลเข้ารับการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

12 พ.ค. 2565 0 44

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุุคลลเข้ารับการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง พนักงานบริการ

11 มี.ค. 2565 0 138

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศผลสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

27 ธ.ค. 2564 0 185

ประกาศผลสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

^