เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ป้ายกำกับ ITA EB16

EB16 (Merge)
EB16 (Merge)

10 มิ.ย. 2563 0 378

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

EB16 ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และหรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงานและภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่บริเวณหน่วยงาน
EB16 ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และหรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงานและภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่บริเวณหน่วยงาน

13 มี.ค. 2563 0 420

EB16 ข้อ4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มือ และหรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงานและภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่บริเวณหน่วยงาน

1
^